Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
دانلود کتاب سارقین زمان
آیا میدانید فرق بین افراد موفق و ناموفق در مدیریت زمان است؟
  • آشنایی با فرمول 8 مرحله ای هدفگذاری
  • نجات دادن زمان با برنامه ریزی
  • اولویت بندی کارها از خیلی مهم تا عادی
  • مقابله با سارقین زمان
* به شما اطمینان می دهیم از ایمیل شما برای اسپم استفاده نخواهد شد.
کتاب برنامه ریزی و مدیریت زمان