نوشته‌ها

بدترین اتفاق ممکن

/
مهارت های کسب و کار : بدترین اتفاق ممکن در بدترین زمان ممکن …

عملکرد چند تکلیفی یا انجام چند کار همزمان(بخش دوم)

/
چطور انجام چند کار را متوقف کنیم؟   اگر ما می خواهیم کیفیت کارمان را …

عملکرد چند تکلیفی یا انجام چند کار همزمان

/
آیا این به شما در انجام بیشتر کارها کمک می کند؟ آیا عملکرد چند…