نوشته‌ها

قانون ۲۰ به ۸۰ در مدیریت زمان

/
اصل پارتو یا قانون ۲۰ به ۸۰ این قانون اولین بار توسط اقتصاددان ایت…