نوشته‌ها

انگیزش درونی
,

ویدیو : انگیزش درونی ، جایگزین سیستم تشویق و تنبیه

/
در این ویدیو مضرات سیستم تشویق و تنبیه در انگیزش کارکنان بررسی شده اس…