نوشته‌ها

زندگی با انگیزه
,

چگونه زندگی با انگیزه تری داشته باشیم؟

/
چگونه زندگی با انگیزه تری داشته باشیم؟ زندگی روز به روز پیچیده تر می شود و انسانها در مواجهه با مشکلات متعددی که با آن دست و پنجه نرم می کنند راهکارهای متفاوتی را برمی گزینند. برخی در برابر مشکلات سرخم می کنند و برخی تهدیدات و مشکلات محیطی را به فرصت تبدیل می کنند، فرصتی برای تجدیدنظر در روش های اشتباه گذشته و ایجاد انگیزه هایی قوی تر.