نوشته‌ها

,

غلبه بر تعلل (بخش دوم)

/
  مرحله ۳ : پذیرش یا قبول استراتژی های ضد مسامحه یا تعلل: …
,

غلبه بر تعلل

/
غلبه بر مسامحه (تعلل) اگر شما خودتان را در مورد انجام وظایف مهم،…