نوشته‌ها

انگیزش درونی
,

ویدیو : انگیزش درونی ، جایگزین سیستم تشویق و تنبیه

/
در این ویدیو مضرات سیستم تشویق و تنبیه در انگیزش کارکنان بررسی شده اس…
مهارت های ادراکی
,

مهارت های ادراکی مدیریت چیست؟

/
توانایی ادراکی چیست؟ چرا مدیران باید مهارت های ادراکی داشته باشند؟ …