نوشته‌ها

بدترین اتفاق ممکن

/
مهارت های کسب و کار : بدترین اتفاق ممکن در بدترین زمان ممکن …
دفتر برنامه ریزی
,

برنامه ریزی موثر

/
برنامه ریزی موثر: تا کنون در این بخش ابزارهای ذهن ، ما به اولویت…
,

مدیریت کارها با لیست انجام کار

/
بخش دوم : استفاده از نرم افزار: اگر چه استفاده از یک لیست کاغ…

مدیریت کارها با لیست انجام کار

/
بخش اول: لیست های انجام کار، کلیدی برای فعالیت مفید(کارایی) …