نوشته‌ها

به تعویق انداختن کارها
, ,

تعلل و به تعویق انداختن کارها در زندگی

/
تعلل یکی از مهمترین عامل هدر رفت زمان در زندگی است .تعلل سارق زمان …
,

غلبه بر تعلل (بخش دوم)

/
  مرحله ۳ : پذیرش یا قبول استراتژی های ضد مسامحه یا تعلل: …
,

غلبه بر تعلل

/
غلبه بر مسامحه (تعلل) اگر شما خودتان را در مورد انجام وظایف مهم،…