نوشته‌ها

انگیزش درونی
,

ویدیو : انگیزش درونی ، جایگزین سیستم تشویق و تنبیه

/
در این ویدیو مضرات سیستم تشویق و تنبیه در انگیزش کارکنان بررسی شده اس…
مدیریت خلاق
,

مدیریت خلاق و تغییرات خلاقانه در سازمان

/
دنیای امروز، دنیای مدیریت خلاق و دنیای پیشبرد اهداف در راستای برنامه ر…