نوشته‌ها

,

ماتریس مهم/اضطراری

/
  ماتریس مهم / اضطراری: رئیس شما از شما خواسته است تا ی…
,

غلبه بر تعلل (بخش دوم)

/
  مرحله ۳ : پذیرش یا قبول استراتژی های ضد مسامحه یا تعلل: …
,

غلبه بر تعلل

/
غلبه بر مسامحه (تعلل) اگر شما خودتان را در مورد انجام وظایف مهم،…
,

مدیریت کارها با لیست انجام کار

/
بخش دوم : استفاده از نرم افزار: اگر چه استفاده از یک لیست کاغ…

اولویت بندی (بخش دوم)

/
ابزار اولویت بندی: با وجود اینکه این راهکارهای ساده برای اولویت ب…

اولویت بندی

/
اولویت بندی کردن: اولویت بندی کردن یک مهارت ضروری (الزامی) می …