فیلم کوتاه ۳ دقیقه ای: تمرکز

/
تمرکز قسمت کوتاهی از فیلم کارگاه برنامه ریزی در ۸ دقیقه جه…

قانون ۲۰ به ۸۰ در مدیریت زمان

/
اصل پارتو یا قانون ۲۰ به ۸۰ این قانون اولین بار توسط اقتصاددان ایت…

داستان واقعی در مورد برنامه ریزی

/
داستان واقعی در مورد برنامه ریزی   حجم فایل:۸/۳ مگابایت …

شش دلیل برای انجام برنامه ریزی

/
شما هر یک دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید هنگام کار ده دقیقه ا…