دستیابی به شخصیت مثبت و اثرگذار

دستیابی به شخصیت مثبت و اثرگذاردستیابی به شخصیت مثبت و اثرگذار

شخصیت هر کس همان چیزی است که خود آن را ساخته. اگر در اطراف خود خوب بنگرید افرادی را خواهید دید که خواهان شخصیت هستند، و افرادی که خواهان شخصیت نیستند. شاید بگویید مگر امکان دارد که کسی خواهان شخصیت نباشد؟ بله امکان دارد کسانی که در برخورد با دیگران رفتار مناسبی ندارند خواهان احترام ، برازندگی و تحسین نیستند. اگر کمی دقت به خرج دهید، ملاحضه خواهید کرد آنهایی که خواهان شخصیت مثبت هستند موفق تر هستند.

تا به حال از خود پرسیده اید چرا؟ جواب پیچیده ای ندارد: شیوه تفکر، بله شیوه تفکر است که آن را به وجود می آورد. مردم همانگونه به ما نگاه میکنند که ما به خودمان نگاه میکنیم. ما همان رفتاری را از مردم دریافت میکنیم که فکر میکنیم شایسته آن هستیم. رفتار دیگران بازتاب اندیشه و رفتار خودمان است. کسی که خود را پایین تر از دیگران و حقیرتر میپندارد و به استعدادهای نهفته در وجودش توجه نمیکند و درصدد شکوفایی استعدادهایش برنمی آید و تلاشی برای موفقیت و رسیدن به اهداف زندگی نمی کند بی شک آدم حقیریست.

به راستی که اندیشه جهت و اعمال انسان را مشخص میسازد و واکنشها و اعمال روزانه هر فرد نشات گرفته از اندیشه اوست و هیچ راه گریزی از آن نیست هر چند که فرد بخواهد با تظاهر افکارش را مخفی نگه دارد. کسی که احساس حقارت کند واقعا حقیر و ناچیز است برای داشتن شخصیت مثبت ، باید احساس مهم بودن کنید. اگر این طور فکر کنید دیگران هم همان طور در مورد شما قضاوت خواهند کرد.

کسب احترام مانند سایر گام ها در موفقیت است. برای اینکه دیگران به شما احترام بگذارند اول باید خود را شایسته احترام بدانید. هر قدر برای خودتان احترام و ارزش بیشتری قائل شوید دیگران به همان نسبت برایتان ارزش قائل اند و روی شما حساب خواهند کرد. شخصیت و مناعت طبع هر کسی از رفتار و سلوکش مورد شناسایی قرار میگیرد. بیایید روش های شخصیت سازی و جلب توجه را بررسی کنیم.

دستیابی به شخصیت مثبت و اثرگذار ظاهر برازنده ای داشته باشید. ظاهر خوب و موجه به انسان اعتماد می بخشد و از جنبه های مختلف تلقین های مثبتی را در ذهن تداعی می کند. ظاهر موجه بازگوکننده نقش برونی در بازتاب درونی افراد می باشد. ظاهر آراسته شما هم با شما سخن می گوید هم با دیگران. آن وسیله ای برای بالا برد اعتماد بنفس شما در برخورد با دیگران و وسیله برای جلب توجه دیگران به شماست.

نکته این است: آراستگی بیشتر، داشتن مقبولیت بیشتر در جامعه است. مطمئن باشید مردم در تفکرات خود این باور را دارند کسی که به خودش احترام میگذارد فرد مهمی است با او مثل خودش رفتار خواهیم کرد.

– فکر کنید کارتان مهم است. نظرهر کس در مورد کارش نشان دهنده نیروی ذاتی و تفکر خللاق او برای قبول مسئولیت های بزرگتر می باشد. همانگونه که حالت و نمود شخص معرف شخصیت ذاتی اوست، اندیشه و تفکر هر شخص در مورد کارش نیز نشان دهنده ویژگیهای روحی آن شخص است.

این مسئله یک مسئله اجتناب ناپذیراست که شخصیت هر کس همان است که خود او آن را ساخته است. شما دست پرورده نیروی ذهنی خودتان هستید و به همان شکلی که تفکرتان شما را هدایت کند شکل میگیرید. اگر فکر کنید ادم مهمی هستید وبا خود بگویید « من با مشکلات پیش آمده مقابله خواهم کرد، من آدم مهمی هستم، من در هر کاری اول هستم، کار من مهم است» با این اندیشه به سوی موفقیت گام خواهید برداشت.

برای چند لحظه خود را جای یک مدیر بگذارید و از خود سوال کنید چه افرادی را برای ارتقا سطح کاری خود استخدام خواهید کرد.

– فردی که وقتی رئیس برای مدت کوتاهی از دفتر خارج میشود وقتش را با مسائل بیهوده هدر میدهد یا فردی که در هنگام رفتن رئیس با انجام ریزه کاری ها باری را ازدوشش بر میدارد.

– فردی که به کارفرمایش میگویید « راستش را بخواهید من کارم را دوست ندارم، آن بالایی ها جای مرا اشغال کرده اند یا فردی که میگوید هر کاری سختی های خودش را دارد اما من این مشکلات را از سر راه برمیدارم. »

کسی که به کارش خوش بین است و آن را مهم میداند، نداهای درونیش نیز وی را برای بهتر انجام دادن کار یاری خواهند کرد و نتیجه یک کار خوب هم موفقیت در کار، شخصیت بالاتر و خوشبختی روز افزون است.

– گرایش هایی که در زمینه کاری پیش میگیرید بسیار حائض اهمیت است. رفتار کسانی که برای شما کار میکنند بازتاب مستقیمی از رفتار خود شماست که به کارتان نشان میدهید. یکی از ویژگی های افراد موفق شور و هیجان است.

چگونه اشتیاق را در خود ایجاد کنیم؟ با شوق و هیجان فکر کنید. در درون خود کانون خوش بینی را فعال کنید. با خودتان بگویید کارتان خیلی مهم است و شما صددرصد برای این کار ساخته شده اید. شما آن چیزی هستید که خودتان در مورد خودتان فکر می کنید. با اشتیاق و هیجان در مورد کارتان فکر کنید برای بالا بردن کیفیت کارتان با علاقه و اشتیاق آن را انجام دهید. در این صورت زیر دستان شما هم با توجه به شوق وعلاقه شما در راستای تفکر مثبت شما حرکت خواهند کرد.

اکنون دو پیشنهاد برایتان داریم که دیگران را بر آن میدارد که برای شما بهتر کار کنند.

۱-همیشه به کار خود با اشتیاق و دید مثبت بنگرید.

۲-هر روز که به سر کار می روید از خود سوال کنید « آیا روش کار من ارزش این را دارد که در راستای هدف دیگران قراربگیرد؟ آیا همه رفتار وعادات من به گونه ای هست که با کارکنانم با روحیه ای خوب برخورد داشته باشم؟»

سعی کنید هر روز با خودتان خلوت کنید و به خود سازی شخصیت تان بپردازید. شخصیت هر کس همان است که خودش میسازد. خود را بزرگ و با اهمیت بپندارید و اجازه دهید شخصیت تان هم همان گونه بزرگ ومهم رشد کند. ما هر روز با افراد متوسط و نیمه زنده ای برخورد میکنیم که خود را بی ارزش می دانند. این افراد کوتاه بین و تنگ نظر و سطحی نگرند. آنها احساس وجود و شخصیت نمی کنند چون برای رشد شخصیت خود اقدامی نکرده اند. این افراد به کالای خودشان اهمیت و اعتبار نبخشیده اند و توانایی خود را درک نکرده و آن را غیرفعال باقی گذاشته اند. در مقابل افرادی وجود دارند که به کالای شخصیت خود اعتبار بخشیده و در راستای رشد آن گام برداشته اند نمونه این افراد تام استیلی است که در شاهراه موفقیت قرار دارد.

تام می گویید: من هر روز سه مرتبه و هر بار شصت ثانیه شخصیتم را مورد ارزیابی قرار میدهم. تام استیلی ، تام استیلی را ملاقات میکند و به ارزیابی می پردازد. هی تام تو به خوشبختی، پیشرفت و موفقیت اعتقاد داری؟ اگر داری پس کلامت برای خوشبختی، گامت برای پیشرفت و اندیشه ات برای کامیابی و موفقیت باشد. تام می گوید من قبل از اینکه شروع به فروش نمایم خودم را به خودم عرضه میکنم.

این جا روشی ارائه می گردد که بتوانیم ارزش و اعتبار خود را درک کنیم و آن را از دست ندهیم

۱- از خودتان سوال کنید « برجسته ترین امتیازی که دارید چیست؟ » در تشریح ارزشهایتان بی پروا باشید.

۲- سپس این امتیاز را به زبان و روش خود روی کاغذ بیاورید. ارزش کالای خودتان را برای خودتان بنویسید. باخودتان صحبت کنید.

۳-کیفیت و ارزش کالای خودتان را در خلوت با صدای بلند حداقل روزی یک مرتبه برای خود بازگو کنید. اگر جلوی آیینه باشد بهتر است.

۴-هر روز با آرامش امتیاز برجسته خود را برای خود مرور کنید. هر وقت احساس نومیدی به شما دست داد به نوشته خود در مورد امتیاز برجسته و کیفیت آن رجوع کنید.

شاید عده زیادی از مردم عامی به این تفکر و روش ما با دید منفی و تمسخر بنگرند و از به کارگیری این روش ها امتناع بورزند و به آن اعتقادی نداشته باشند. شما که نمیخواهید در ردیف افراد عامی باقی بمانید پس به قضاوت مردم عامی توجه نکنید. در این مورد از افراد موفقی که میشناسید و مورد اعتماد شما هستند سوال کنید. مسلما این افراد موفق طبق برنامه ریزی و زمانبندی درست و استفاده از تفکرات خلاق خود به جایگاه کنونی دست پیداکرده اند. به گونه مردان اندیشمند فکرکنید. اندیشه تان را گسترش دهید.

به طور خلاصه برای دستیابی به شخصیت مثبت

۱- آراسته و مهم جلوه کنید.

۲- کارتان را مهم بپندارید.

۳- هر روز خود را مقید کنید که با اشتیاق سخن بگویید. شعار « خود را به خود بفروشید » را عمل و تمرین کنید.

۴- در همه دوره زندگی و در هر موقعیتی از خود سوال کن، آیا این همان روشی است که افراد موفق و مهم فکر می کنند و پیش می گیرند؟

 

www.simineh.com

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =


درباره ما

گروه آموزشی سیمینه که در سال ۱۳۸۷ به مدیریت محمد علیمحمدی تاسیس شده است، با هدف ارائه روش های مناسب برای :
۱٫ هدف گذاری و برنامه ریزی
۲٫ ارائه محصولات کاملا کاربردی
۳٫ ارائه مقالات مرتبط با موفقیت
۴٫ ارائه ویدئوهای رایگان
به شما کمک خواهند کرد تا در راه رسیدن به اهداف تان موفق شوید.


تماس باما
خبرنامه

با عضویت در خبرنامه میتوانید از جدیدترین مقالات ، اخبار و محصولات سیمینه در ایمیل خود با خبر شوید


نماد الکترونیکی