Pupolar

نحوه استفاده از زمان

نحوه استفاده از زمان

کسب موفقیت بیشتر با تلاش یکسان  کسب موفقیت بیشتر با اهرم درست ” اهرمی بلند و مکانی برای ایستادن به من بدهید، و من می توانم زمین را جا بجا کنم.... ادامه مطلب

برنامه ریزی چیست ؟

برنامه ریزی چیست ؟

برنامه ریزی چیست؟ نحوه ی استفاده درست از زمان هایی است که در اختیار داریم . در یک برنامه ریزی کارآمد باید بتوانیم علاوه بر استفاده صحیح از زمان تصمیما... ادامه مطلب

اهداف و موفقیت

اهداف و موفقیت

۸ اشتباه مرسوم در تعیین هدف: چگونه از راه درست رویاهایمان را تحقق بخشیم. از اشتباهات متداول ذیل اجتناب کنید: « بزرگترین خطری که ما را تهدید می کند این... ادامه مطلب

مدیریت شخصی

مدیریت زمان

مهارت های مدیریت

برنامه ریزی

سیمینه | آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه